Author Archives: ockley

Generalforsamling i NFH-Dansk sektion

Indkaldelse til generalforsamling i NFH-Dansk sektion

Tidspunkt: 6. marts 2020, kl.15.30-16.00, Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Revisionsrapport og meddelelse om ansvarsfrihed
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. På valg er Torben Gasseholm, Mie Bergmann og Pernille Endrup. Alle er villige til genvalg.
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Evt.                                                    

Med venlig hilsen, Bestyrelsen, NFH-Dansk sektion