Author Archives: Pernille Endrup Jacobsen

MUNDHULEBAKTERIERS INDFLYDELSE PÅ ALMENTILSTANDEN – VIDEN DER RYKKER I FOREBYGGELSEN

bakterie

Dejligt, når et kursus giver anledning til debat og engagement J

Efter vores spændende dag om mundhulens bakteriers indflydelse på kroppen, har der været debat vedrørende Daniel Belstøm´s udtalelse angående evidensniveauet på det udsagn, at mundhulebakterier kan være den direkte årsag til udvikling af lungebetændelse.

For at mindske misforståelser vil vi gerne præcisere, hvad det var der blev sagt denne fredag morgen

  1. Der foreligger associationsstudier, der viser en sammenhæng mellem ophobning af plak og risikoen for pneumoni. På grund af etiske problemstillinger er det dog ikke muligt at lave randomiserede og kontrollerede studier, som ville højne det videnskabelige niveau til, at man med sikkerhed kan sige, at der er kausal sammenhæng.
  2. De bakterier som forårsager pneumonierne findes i mundhulen, men findes i lige så stor stil i svælgets normalflora. Man kan derfor heller ikke her med sikkerhed sige, at bakterierne udelukkende kommer fra mundhulen.
  3. På baggrund af plakhypotesen blev det dog pointeret, at det må være logisk, at jo mere uforstyrret plak der findes i mundhulen, jo større er risikoen også for, at bakterierne kan influere på kroppen som helhed. Herunder også risikoen for pneumoni.

Når vi så tænker på vores patientgruppe, så giver det endnu mere mening, da de jo ofte er svagelige og eventuelt fejlsynker. Derfor skal i gøre præcist som I altid har gjort, nemlig forebygge plakudviklingen og stadig informere om, at det eventuelt kan have betydning for patienternes risiko for, at udvikle pneumonier. Også selvom der ikke rent videnskabeligt er højevidente resultater, der kan bevise det. Vi håber, at dette indlæg hermed kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, men hvis I har yderligere spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Daniel på dbel@sund.ku.dk

Bulletin er nu online

bulletin_1Du kan nu læse bulletinet her på hjemmesiden. Spændende læsning om hvad der sker inden for handicaptandplejen. Derudover referater fra afholdte kurser, samt indbydelser til nye kurser i udlandet. Tryk på tidskrifter til højre og find det nyeste nummer.

Hvis man har et indlæg, man gerne vil have trykt i bulletinet, er man velkommen til, at kontakte Lena. Hendes mailadresse finder du også under tidskrifter

Dysfagi og oral helse

fejlsynkningDysfagi, også kaldet synkebesvær, kan være et stort problem hos mange af vores patienter. Decideret fejlsynkning kan resultere i gentagne pneumonier, hvorfor det er vigtigt, at mundhygiejnen er optimal. Tandplejer Gitte Kaas har i en artikel til Tandplejeren lavet en rigtig god og informativ artikel om netop denne problemstilling. Du kan nu også læse den her.

Manglende tandbørstning på indlagte patienter

tandbørstenPRESSEMEDDELELSE fra Tandplejerforeningen. En ny dansk undersøgelse offentliggjort i Dansk Tandplejerforenings fagtidsskrift Tandplejeren i december 2013 viser, at plejepersonalet på medicinske sengeafsnit har vanskeligt ved at opfylde behovet for mundpleje i deres kliniske praksis trods det faktum, at mundhygiejne kan betyde liv eller død for indlagte patienter. Læs pressemeddelelsen på deres hjemmeside