Dysfagi og oral helse

fejlsynkningDysfagi, også kaldet synkebesvær, kan være et stort problem hos mange af vores patienter. Decideret fejlsynkning kan resultere i gentagne pneumonier, hvorfor det er vigtigt, at mundhygiejnen er optimal. Tandplejer Gitte Kaas har i en artikel til Tandplejeren lavet en rigtig god og informativ artikel om netop denne problemstilling. Du kan nu også læse den her.