Tilmelding

For at tilmelde dig et kursus skal du bruge denne formular og skrive:

  • Hvilket kursus du vil tilmelde dig.
  • Er du medlem af NFH el. ej. Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.
  • Hvis du er ansat i kommune el. region skal du desuden påfører arbejdspladsens EAN-Nummer samt evt. reference navn.

Herefter vil der blive fremsendt faktura til din arbejdsplads.

Girokontonummer: 630-4168.
Bankkontonummer: 0261-10264561

Tilmelding til kurser er bindende 14 dage før kursusdato og kursusafgiften refunders ikke  i tilfælde af afbud.