Vejledning om vågen sedation af børn og unge

Sundhedsstyrelsens Logo

Vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling. D. 1.7.2013 trådte denne nye vejledning i kraft.

Formålet med denne vejledning er at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som en tandlæge skal udvise i sin behandling med vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer. I medfør af § 17 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, skal en autoriseret sundhedsperson udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed.

Læs bekendtgørelsen her