Kommende arrangementer

Forårskursus om omsorgssvigt og overgreb. Fredag d. 3.3. 2023 i DGI-byen NFH 2023 marts-kursus