Bestyrelsen

Torben L. Gasseholm, formand
Tandlæge, rådsmedlem i IADH

Den kommunale tandpleje, Nyborg
Email: tlg@nyborg.dk


Maiken Bagger, næstformand
Tandlæge

Specialcenter for Voksentandpleje, Aalborg
E-mail: mbag-fb@aalborg.dk


Gitte Z. Johansen, kasserer
Tandlæge, rådsmedlem i IADH

Voksentandplejen, Københavns Kommune
Mail: HB5B@suf.kk.dk


Pernille Endrup Jacobsen, medlem
Tandlæge, webredaktør

Afdeling for Pædodonti, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, AU
e-mail: pernjaco@rm.dk


Mie Bergmann Løvschall, medlem
Tandlæge

Social og Specialtandpleje, Aarhus Kommunale Tandpleje
E-mail: annmalo@aarhus.dk


Xenia Hermann, suppleant
Centerleder

Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Rigshospitalet København
xenia.hermann@regionh.dk