Tidligere arrangementer

NFH Nordisk Møde i Oslo 2023

Autism spectrum Disorders, Wendy Bellis

Clive Friedman at NFH 2023

Referat NFH Oslo

Review to NFH Bulletin

Special Care Dentistry in Norway

Omsorgssvigt og overgreb

Undervisning til NFH, marts 2023_Charlotte Eggerts

Juridiske rammer og spørgsmål (1)

PTSD

Cæcilie Böck Buhmann

Nødvendig behandling-den svære balance

Lars Bjørndal

Morten Dahl

Simon Storgård

Dobbeltdiagnoser; Hvad kommer først

NFH Middelfart – til print  Henrik Rindom

2020 6 Marts To diagnoser – et menneske Søren Søberg

Parodontologi i omsorgs- og specialtandplejen

Tand- og mundpleje, oplæg til 1.3.2019 (Middelfart)

Tvangslovgivningen

Tvang ved behandling af varigt inhabile_Caroline Adolphsen

Somatisk Tvang_Kitt Pedersen

Stigmatisering, sætter vi hinanden i bås

Middelfart

18NFH Michael Danielsen

Mette Breinholdt

Psykisk sygdom og tænder

Middelfart

Michael Danielsen_2017

Steen Guldager_2017

Nordisk kongres: Pain in perspectives

Sandbjerg Gods

Lene Baad-Hansen

Bobby Zachariae

Morten Høegh

Caroline Adolphsen

Jan Tagesen

Else-Marie Elmholdt Jegindø

Ortodonti

DGI-byen 27.2.2015

Marianne Bergius

Merete Bangstrup

Retningslinier for ortovisitation.

Spiseforstyrrelser

DGI-byen 23.5.2014

Catrine Wulff

Berit Heitmann

Status og Visioner 2014. Konference om Specialtandplejen

Odense 16.1.2014

Pernille Endrup Jacobsen

 Lene Vilstrup

Marianne Pedersen

 Ole Hougaard

Erik Sørensen

 Maiken Bagger

Børge Hede

 Dorthe Haubek

Jacob Kjellberg

Når du skal vælge for andre-ETIK i behandlingsvalg

Middelfart 20.9.2013

Kari Storhaug

Den traumatiserede patient-Når psyken bliver en modspiller

DGI-byen 24.5.2013

Michael Danielsen

Ea Bøhm Jepsen

Sedation og behandling i generel ænæstesi
Middelfart d. 21.09.2012.
Morten Hansen

Birgitte Uldum

Temadag om behandlingsangst
På forkant med funktionen
DGI byen d. 6. maj 2011
Temadag om Autisme
Fredericia d. 10.09.2010
Neurologiske lidelser og tandpleje-forhold.
DGI byen d. 28. maj 2010
Kursus: Psykisk sygdom  og tandplejeforhold. 
Fredericia d. 4.september 2009
Temadag: Dilemmaet tvang eller omsorg
Fredericia d. 4. september 2008
Temadag om Downs Syndrom
Glostrup d. 8. nov. 2007
The 4th Nordic Conference on Orofacial Therapy
Helsingør 20.-21. april 2007