Kurser

Hvert år arrangeres der to NFH-kurser med relevant indhold for medlemmerne. Hvert andet år arrangerer de nordiske landes sektioner på skift et fælles internatkursus af 2-3 dages varighed. I de år, hvor den danske sektion er står som arrangører, afholdes der ikke andre kurser.

NFH´s kurser er åbne for alle, dog bliver foreningens medlemmer inviteret, inden kurserne annonceres offentligt. Derved sikres, at medlemmerne har fortrinsadgang til arrangementerne. Medlemmerne af NFH deltager i kurserne til en særlig gunstig pris. Den egentlige tilmelding foregår via e-post til pernjaco@rm.dk