Bliv medlem

Foreningen har to former for medlemskab, personlige medlemmer og institutions-medlemmer.

Personlige medlemmer får invitationer til kurser og medlemsbladet sendt direkte på mail. De har adgang til kurser til medlemspris og stemmeret på generalforsamlingen.

Institutions-medlemmer er beregnet til f.eks. regionale og kommunale tandklinikker. Ved at tegne sig for eksempelvis 3 medlemskaber, kan klinikken sende op til 3 ansatte på et kursus til medlemspris. Det behøver ikke at være de samme personer hver gang. Klinikken har i det tænkte tilfælde 3 stemmer på generalforsamlingen. Breve og medlemsblade sendes til klinik-mail.

Det årlige kontingent er for begge typer medlemskaber 250 kr. pr. medlem. Opkrævningen udsendes på mail i januar måned til de personlige medlemmer og som elektroniske faktura til institutions-medlemmer. Kontingent skal være betalt inden udgangen af marts for at bevare medlemskabet.

Tilmelding til foreningen sker hos kasserer Gitte Z Johansen gzj@mail.tele.dk som derefter fremsender et velkomstbrev, samt informationer vedrørende betaling af kontingent.