Hvad er NFH?

Nordisk forening for funktionshæmning og Oral Helse (NFH), er et forum for alle med interesse for tandpleje for personer med funktionshæmning, eksempelvis fysiskhandicappede, mentalhandicappede eller psykiskelidelser.
Foreningen er stiftet den 9. februar 1974 under navnet: “Nordisk Forening for Handicaptandpleje”

Foreningens formål er at fremme tandpleje for mennesker med funktionshæmning.

Den danske sektion er en del af den “Nordisk forening for Funktionshæmning og Oral Helse” og denne er igen en afdeling af den globale IADH, “International Association for Disability and Oral Health”.