Efterårskursus i DGI-byen

Vi glæder os til at se jer alle til vores efterårskursus fredag d. 11/9 2020

Det overordnede emne bliver “nødvendige behandlinger” I disse coronatider er det jo højaktuelt for alle tandlæger, men med vores patienter kan vi ofte stå i sådanne overvejelser. Programmet for dagen vil komme på siden så snart det er klart, men sæt allerede X i kalenderen

AFLYST PGA COVID-19. NY DATO: D. 5. MARTS I MIDDELFART

Generalforsamling i NFH-Dansk sektion

Indkaldelse til generalforsamling i NFH-Dansk sektion

Tidspunkt: 6. marts 2020, kl.15.30-16.00, Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Revisionsrapport og meddelelse om ansvarsfrihed
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. På valg er Torben Gasseholm, Mie Bergmann og Pernille Endrup. Alle er villige til genvalg.
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Evt.                                                    

Med venlig hilsen, Bestyrelsen, NFH-Dansk sektion

Parodontologi i omsorgs- og specialtandplejen

Så har vi et fantastisk program planlagt til jer, med fokus på PA behandling. Kan vi blive lidt klogere på, hvordan vi skal gribe det an, når vi nu ikke kan leve op til videnskabens retningslinjer for, hvordan PA behandling bør udføres. Vi tager 3 vinkler på det og ser om det kan skabe en dybere forståelse.

Så skynd jer at melde jer til. Invitationen finder du her: invitation2019-feb-kursus

Præsentationer fra temadag om tvang

Kære Alle

Vi vil gerne takke for en særdeles spændende og inspirerende dag.

Som lovet vil vi i foreningen arbejde for, at der kommer et udspil til en vejledning, i forhold til, hvordan vi tænker, at vi kan arbejde under loven. Info følger

Præsentationerne fra dagen vil blive lagt på siden under tidligere arrangementer.

Caroline Adolphsen og Kitt Pedersen har fremsendt deres slides

Tvangslovgivningen

Nu har den nye lov om brug af tvang, på de inhabile voksne, snart været gældende i 6 måneder. Hvad betyder det for vores hverdag og ikke mindst for vores patienter? Hvorfor skal vi overhovedet have sådan en lov og hvad siger de, der står på den anden side, nemlig de pårørende? Vi har samlet en super spændende dag, hvor vi vil prøve at få alle sider belyst. Så skynd dig at melde dig til og deltag i diskussionen. Du SKAL bruge tilmeldingsblanketten til højre og du kan læse hele invitationen her