Author Archives: Pernille Endrup Jacobsen

Velkommen til dette års Nordiske Kongres.

Vores Islandske venner har lagt sig i selen og endnu engang sammensat et spændende program. Kongressen afholdes d. 17-18. august i Reykjavik. Håber at se mange af jer der. Tilmelding foregår via deres hjemmeside: www.specialcare2017.com

saet_krydsGLÆD JER!!! På vores næste kursus sætter vi fokus på den psykiatriske patient. I vil få et mere indgående indblik i diagnoserne, behandlingsmetoder med mere. Programmet er ikke endeligt fastlagt, men sæt allerede kryds i kalenderen nu ved fredag d. 3. marts 2017 i Middelfart

MUNDHULEBAKTERIERS INDFLYDELSE PÅ ALMENTILSTANDEN – VIDEN DER RYKKER I FOREBYGGELSEN

bakterie

Dejligt, når et kursus giver anledning til debat og engagement J

Efter vores spændende dag om mundhulens bakteriers indflydelse på kroppen, har der været debat vedrørende Daniel Belstøm´s udtalelse angående evidensniveauet på det udsagn, at mundhulebakterier kan være den direkte årsag til udvikling af lungebetændelse.

For at mindske misforståelser vil vi gerne præcisere, hvad det var der blev sagt denne fredag morgen

  1. Der foreligger associationsstudier, der viser en sammenhæng mellem ophobning af plak og risikoen for pneumoni. På grund af etiske problemstillinger er det dog ikke muligt at lave randomiserede og kontrollerede studier, som ville højne det videnskabelige niveau til, at man med sikkerhed kan sige, at der er kausal sammenhæng.
  2. De bakterier som forårsager pneumonierne findes i mundhulen, men findes i lige så stor stil i svælgets normalflora. Man kan derfor heller ikke her med sikkerhed sige, at bakterierne udelukkende kommer fra mundhulen.
  3. På baggrund af plakhypotesen blev det dog pointeret, at det må være logisk, at jo mere uforstyrret plak der findes i mundhulen, jo større er risikoen også for, at bakterierne kan influere på kroppen som helhed. Herunder også risikoen for pneumoni.

Når vi så tænker på vores patientgruppe, så giver det endnu mere mening, da de jo ofte er svagelige og eventuelt fejlsynker. Derfor skal i gøre præcist som I altid har gjort, nemlig forebygge plakudviklingen og stadig informere om, at det eventuelt kan have betydning for patienternes risiko for, at udvikle pneumonier. Også selvom der ikke rent videnskabeligt er højevidente resultater, der kan bevise det. Vi håber, at dette indlæg hermed kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, men hvis I har yderligere spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Daniel på dbel@sund.ku.dk